INFORMACIÓ GENERAL EN COMPLIMENT DE LA LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE), LLEI 342002 DE 12 D’ OCTUBRE.
TITULARITAT DEL LLOC WEB
Raó Social: Comas Calls Vinateria S.L.
Domicili: Polígon Les Pinedes, Carrer Pompeu Fabra, 4 17450 HOSTALRIC
Telèfon: 972 864 660
NIF: B17948548
Registre Mercantil de GIRONA, Tom 2590, Llibre 0, Foli 110, Full GI-44119, Inscripció 1ª
CONDICIONS GENERALS D’ UTILITZACIÓ

Comas Calls Vinateria S.L. ha creat aquesta pàgina web per a la promoció i comericalització de vins, caves, licors i altres productes alcohòlics per a persones majors de 18 anys.

1. LIMITACIONS D’ÚS

L’ accés a aquest portal té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre exceptuant les seccions professionals.

Els usuaris hauran d’utilitzar la informació compresa en aquest portal en compliment de la legislació aplicable en cada cas, respectant els drets de propietat intel•lectual de Comas Calls Vinateria S.L. o tercers.

L’usuari no realitzarà a través dels serveis que posen a la seva disposició Comas Calls Vinateria S.L. cap acció que causi dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament del lloc web, no causant problemes tècnics de cap índole, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment la present web, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d’altres usuaris.

En cap cas Comas Calls Vinateria S.L. serà responsable de l’ús inadequat d’aquest portal o dels seus continguts, o de les conseqüències que dit ús pot originar. Està permès imprimir i descarregar continguts d’aquesta pàgina web sota les següents condicions

– L’ús de documents i gràfics d’aquesta pàgina web serà únicament i exclusivament per informació personal i no esta permès modificar continguts.

– No es permet la reproducció o emmagatzemen en altres pàgines web, ni en cap sistema o servei electrònic, públic o privat, sense el consentiment escrit de Comas Calls Vinateria S.L.

– No es permet l’ús o presentació del nom o logotip de Comas Calls Vinateria S.L. sense el consentiment escrit de Comas Calls Vinateria S.L.

– Part d’aquesta pàgina web conté material lliurat a Comas Calls Vinateria S.L. per tercers. Dites terceres parts són responsables d’assegurar-se que el material proposat per la seva inclusió en aquesta pàgina web acata les lleis nacionals e internacionals. Comas Calls Vinateria S.L. no garanteix l’exactitud i correcció d’aquest material i nega rotundament qualsevol responsabilitat per error, omissió o inexactitud de dit material, interpretació errònia i tota pèrdua, contratemps, negligència o dany causat per confiar en el material contingut en aquesta pàgina web o per qualsevol fallida o fallida al•legada en el lliurement dels serveis aquí referits, o en el cas de fallida, liquidació o cessament de negoci de qualsevol companyia, persona física o firma aquí referida. La confirmació de l’ exactitud i correcció de la informació ha de ser responsabilitat dels establiments interessats.

– Comas Calls Vinateria S.L. no es fa responsable de cap dany (incloent, sense límit, danys per pèrdua de negoci o pèrdua de beneficis) originat per contracte, greuge o qualsevol altre derivats de l’ ús o incapacitat per l’ús d’aquesta pàgina web, o per qualsevol material contingut en aquesta, o per qualsevol acció o decisió presa com a resultat de l’ús d’aquesta pàgina web o per qualsevol altre.

– Comas Calls Vinateria S.L. no es fa responsable dels continguts de qualsevol altre pàgina web l’enllaç del qual existeixi en la pàgina web de Comas Calls Vinateria S.L. Aquests enllaços són proporcionats per comoditat de l’usuari i sempre basats en un “així és” sense cap garantia, explícita o implícita, sobre la informació continguda en ells.

2. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Comas Calls Vinateria S.L. no garanteix que les seves pàgines es trobin operatives, ni que els seus continguts siguin complets, exactes o fiables en tot moment. Comas Calls Vinateria S.L. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, sense previ avís, els continguts d’aquest lloc web i les Condicions Generals d’Accés.

En cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, Comas Calls Vinateria S.L. té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l’accés al present lloc web, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel•lació dels serveis, sense perjudici del qual procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstancies així ho permetin.

D’aquesta forma, s’exclueix qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis i l’utilitat que els seus usuaris hagin pogut atribuir al present lloc web.

3. ALTRES CONDICIONS

Las presents Condicions Generals d’Utilització i totes les relacions que s’estableixin entre l’usuari i Comas Calls Vinateria S.L. es regirant per la legislació espanyola. La utilització del lloc web implica la acceptació de les anteriors Condicions Generals d’Utilització.

Aquesta pàgina ha sigut creada i desenvolupada per Comas Calls Vinateria S.L.

Per qualsevol dubte s’ha de dirigir a Comas Calls Vinateria S.L., per email vi.calls@lavinateria.net o per telèfon 972 864 660.

BUTLLETÍ ELECTRÒNIC

Estigues al dia de totes les nostres novetats, ofertes i promocions.